Cel Stowarzyszenia:

Zgodnie z zapisem naszego statutu: "celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan i propagowania tradycji stwrożytnych Kościołów Wschodnich oraz tworzenie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia warunków organizacyjnych dla realizacji celu głównego i promowania tych postaw w społeczeństwie". Jedność Kościoła upragniona przez Chrystusa i będąca według niego najmocniejszym argumentem na rzecz chrześcijaństwa traktowana jest przez nas nie tylko jako wezwanie religijne, ale także jako zaproszenie do budowania możliwie głębokiego braterstwa między ludźmi różnych wyznań i religii. Z refleksji nad źródłami Kościoła, jego historią i nauczaniem Ojców bierzemy siły do praktycznego realizowania miłości braterskiej.

Struktura Stowarzyszenia

"Dom Wschodni" jest organizacją pozarządową, ogólnopolską, z siedzibą w Łodzi (ul. Więckowskiego 13). Zarząd Stowarzyszenia stanowią następujące osoby:

Prezes: ks. Przemysław Szewczyk

Wiceprezes: ks. Zygmunt Kwiatkowski

Członkowie zarządu: Alina Goska, Anna Tchórzewska, Maciej Patrowicz

Za projekty realizowane w Polsce odpowiedzialne są następujące osoby:

Szkoła Języków Wschodu i Zachodu "Rhesis" - Marcin Cyrulski

Konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców - Brian Bareta

Strony internetowe - Aleksandra Karmowska

Za projekty organizowane na Bliskim Wschodzie odpowiedzialne są następujące osoby:

Syria - Maciej Mirowicz (maciej@domwschodni.pl)

Liban - Tomasz Kania (tomasz@domwschodni.pl)

Egipt - Alina Goska (alina@domwschodni.pl)

Statut Stowarzyszenia

Wsparcie "Domu Wschodniego"

Środki na rozwój działalności Stowarzyszenia "Dom Wschodni - Domus Orientalis" można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź

mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388

Buduj z nami Dom Wschodni!