Buduję Dom Wschodni, żeby być blisko ojczyzny Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła

Buduję Dom Wschodni, żeby być blisko ojczyzny Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła

Najważniejszym powodem powołania do życia Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis” jest fakt, że wiara chrześcijańska, którą wyznajemy, nie jest tylko doktryną, ale wydarzeniem zakorzenionym w konkretnym miejscu i czasie. Kościół, który obecny jest we wszystkich narodach świata, wyrasta z Bliskiego Wschodu, a jego historia nie jest doświadczeniem minionym, „wczoraj”, które definitywnie przepadło wraz z biegiem dziejów, lecz dziedzictwem obecnym w każdym „dziś” Kościoła.

Jezus Chrystus, którego wyznajemy naszym Panem, jest synem Izraela i konkretny kraj może szczycić się mianem Jego ojczyzny. Tak samo rzecz się ma z Apostołami i Ojcami Kościoła, którzy w każdym czasie są filarami wiary chrześcijańskiej i gwarantami, że wspólnota wierzących nie odejdzie od Ewangelii przekazanej Kościołowi oraz od Ducha, który przyszedł przez Jezusa Chrystusa. Uszanowanie prawdy o konkretnej historii i geografii chrześcijaństwa skutecznie chroni ludzi Kościoła przed zerwaniem tradycji wiary i tworzeniem religii, która oddala się od swojego źródła stając się niepostrzeżenie czymś zupełnie nowym, odmiennym od pierwotnego doświadczenia.

Stowarzyszenie „Dom Wschodni” na różne sposoby przybliża w Polsce ojczyznę Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła. Od początku prowadzimy portal internetowy patres.pl, na którym publikujemy przekłady tekstów Ojców Kościoła, zamieszczamy artykuły oraz filmy przybliżające historię Kościoła oraz świat pierwszych wieków chrześcijaństwa. Prowadzimy Szkołę RHESIS, w której uczymy języków starożytnego świata: greki, łaciny, arabskiego oraz organizujemy wykłady w cyklu „Studium źródeł”, których celem jest odkrywanie fundamentów naszej religii i kultury oraz czerpanie z historii wiedzy potrzebnej do lepszego zrozumienia chwili obecnej. Poza tym podczas stażu, który organizujemy dla osób chcących spędzić trochę czasu na Bliskim Wschodzie, otwieramy możliwość podróżowania do miejsc historycznie związanych z chrześcijaństwem.

Dlatego gorąco Was zapraszamy do budowania z nami Domu Wschodniego, żeby przybliżać razem z nami Kościołowi w naszym kraju ojczyznę Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła. Klikając w poniższy link otrzymacie szczegółowie informacje, w jaki sposób możecie uczestniczyć w budowie Domu Wschodniego jako członkowie wspierający Stowarzyszenie:

Buduj z nami Dom Wschodni!

Files to download