Centrum Wsparcia Psychologicznego i Rehabilitacji doktor Binan Kayali– wsparcie dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa.

Centrum Wsparcia Psychologicznego i Rehabilitacji doktor Binan  Kayali– wsparcie dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa.

Problem niepełnosprawnych fizycznie i osób z dysfunkcjami psychicznymi jest jedną z wielu bolączek dzisiejszego Aleppo. Rodziny posiadające takich członków są w swoisty sposób napiętnowane społecznie, co powoduje ich izolację. Samotne matki z chorymi dziećmi skazane są na siedzenie w domach, co uniemożliwia im znalezienie pracy i przetrwanie w tych trudnych dla alepiańczyków czasach. Dlatego Centrum dr Binan Kayali niesie nie tylko edukację i pomoc psychologiczną dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa, ale także pozwala im poczuć siłę wspólnoty i płynącą z niej miłość.

Szkoła działa od ponad 3 lat i opiekuje się 200 dzieci, w tym bezdomnymi. 30 terapeutów pracuje na dwie zmiany 6 dni w tygodniu- do południa realizowane są zajęcia grupowe (logopedyczne, rysunek, „umiejętności”) dla ok. 130 dzieci, a po południu sesje indywidualne dla 70. Ze względu na brak środków szkoła funkcjonuje na parterze zaniedbanej kamienicy w Zachodnim Aleppo. Mimo tego dzielna dr Binan pomaga każdemu – w czasie najcięższych walk chodziła do wiezień by prowadzić terapię dla najbardziej zdegenerowanych mężczyzn.

Binan jest także przyjacielem ojca Firasa z Terre Sainte, gdzie kieruje projektem leczenia traumy wojennej u dzieci i młodzieży.

Dom Wschodni wpiera Centrum dr Binan we współpracy z Terre Sainte. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy także warsztaty origami a młodzież z pabianickich liceów zorganizowała już dwie edycje świątecznych koncertów charytatywnych dla dzieci Binan!

Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis"
ul. Więckowskiego 13, Łódź
mBank: 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
Tytył przelewu: "Doktor Binan"

Files to download