Hej, kolęda, kolęda!

Hej, kolęda, kolęda!

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego na godz. 18.00 serdeczenie zapraszamy na wspólne kolędowanie w "Domu Wschodnim". Śpiewać będziemy po łacinie, polsku, angielsku i w innych językach świata, bo przecież tajemnica Wcielenia porusza wszystkie narody.

Serdecznie zapraszamy!

Files to download