Różaniec za braci w czerwcu

Różaniec za braci w czerwcu

Ojciec Paul, dominikanin z Kairu pisze w liście na czerwcowe spotkanie modlitewne Różaniec za braci:

Sądzę, że wszystkim Wam znane są trudne warunki, z którymi mierzą się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Czasami celebrujemy mszę świętą w ukryciu, ponieważ obawiamy się o nasze życie. Nasi księża, podobnie jak osoby życia konsekrowanego, są obecnie bardzo nieliczni, często godzi się na ich życie. Mamy w naszych wspólnotach małe dzieci, często sieroty, które straciły rodziców. Mimo to pośród prześladowań i cierpienia, pozostajemy pełni nadziei i radości wiedzą, że Pan jest z nami. Cały czas dajemy świadectwo naszej wiary dobrowolnie przyjmując codzienne krzyże.

I dodaje:

Rzeczą, która nas bardzo umacnia, jest wiedza o tym, że modlicie się za nas. Fakt, że nie jesteśmy zapomniani, że jesteśmy w Waszej pamięci i modlitwie, daje nam siłę. Proszę, kontynuujcie modlitwę za nas podczas Waszych spotkań modlitewnych na Różańcu za braci, aby Pan nadal nas umacniał swoją łaską.

Już w ponad 20 parafiach i wspólnotach w Polsce regularnie organizowane są spotkania modlitewne w intencji chrześcijan na Bliskim Wschodzie "Różaniec za braci", które połączone są z konkretnym wsparciem dla tamtejszych wspólnot.

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej parafii lub wspólnocie, skontaktuj się z nami: kontakt@domwschodni.pl.

Zapraszamy też wszystkich, którzy modlą się już podczas tych spotkań lub chcą zaangażować się w szerzenie "Różańca za braci" na spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 11.00 w parafii św. Brata Alberta w Łodzi (ul. Chmielowskiego 7).

Dowiedz się więcej o Różańcu za braci!

Files to download