Logo Domu Wschodniego

Logo Domu Wschodniego

Po wielu bardziej lub mniej udanych próbach, udało nam się stworzyć logo Stowarzyszenia "Dom Wschodni - Domus Orientalis". Ostateczny jego kształt to efekt działań artystycznych Zuzanny Rataj, sympatyczki "Domu Wschodniego" oraz Marka Szewczyka i Ireny Czusz, którzy doszlifowali projekt.

Podstawą naszego logo jest element dekoracyjny z sanktuarium świętego Szymona Słupnika, które znajduje się w Syrii, około 50 km na północ od Aleppo.

Twórcy bazyliki, którą stawiano ku czci świętego słupnika w V wieku po Chrystusie, wykorzystali w dekoracji między innymi znany już od czasów Konstantyna symbol chrześcijański, którego historia wiąże się z drogą nawrócenia cesarza na chrześcijaństwo. Konstantyn, który zwracając się ku monoteizmowi początkowo porzucił wielobóstwo na rzecz kultu jedynego boga, Niezwyciężonego Słońca, posługiwał się symbolem solarnym, czyli trzema krzyżującymi się centralnie liniami, wyobrażającymi jaśniejące słońce. Później przekonany, że Niezwyciężonym Słońcem jest Chrystus, któremu cześć oddają chrześcijanie, do pionowej linii dopisał łuk, czyniąc z kreski grecką literę "Rho" (wyglądającą jak łacińskie P), przez co pozostałe dwie linie nabrały kształtu greckiego "Chi" identycznego z łacińskim X. W ten sposób powstał chrystogram, zawierający dwie pierwsze litery słowa "Chrystus". Dekorator bazyliki Szymona Słupnika wpisał w ramiona litery "Chi" kolejne dwa znaki greckiego alfabetu: pierwszy, "Alfa" i ostatni "Omega". Tymi literami przedstawia się w księdze Apokalipsy Jezus Chrystus mówiąc o sobie: "Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec" (Ap 22,13), w ten sposób nie ma żadnej wątpliwości, na kogo wskazuje dekoracja świątyni.Uczyniliśmy ten znak logo naszego Stowarzyszenia, gdyż jednoznacznie wskazuje na Chrystusa, Światło Wschodu, i na dodatek zawiera w sobie przedchrześcijański znak solarny, przez co otwiera na dialog z każdym, kto - nawet będąc poza wiarą chrześcijańską - nosi w sobie to światło, którego pełnią jest Chrystus. Poza tym logo nawiązuje do konkretnego miejsca na Bliskim Wschodzie, umiłowanej i cierpiącej Syrii, gdzie po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami.